logo_UA

kul UG VUB

 

Klik hier voor de link naar de live stream UGENT van 25 mei 2024.

Tijdens het komende academiejaar 2023-2024 organiseren de diensten Radiologie van de vier Vlaamse Universiteiten traditiegetrouw een gemeenschappelijk Postgraduaat. Dit gemeenschappelijk “Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten (PRVU)” wordt themagericht georganiseerd en vindt acht maal per academiejaar plaats op donderdagavond.

In het programma van elke vergadering komt één lezing in aanmerking voor accreditering in de rubriek “ethiek en economie”. Aan het eind van elk academiejaar ontvangen alle ingeschrevenen een attest van deelname voor de bijgewoonde vergaderingen ten behoeve van de accreditering.

Het programma voor het academiejaar 2023-2024 vindt u hier terug. Dit programma wordt tevens opgenomen in de kalender op de site van de Belgian Society of Radiology (BSR). Het is ons streefdoel om de wetenschappelijke en didactische kwaliteit van het PRVU te optimaliseren door een gerichte keuze van onderwerpen en sprekers. Er wordt ruime aandacht geschonken aan belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de radiologie.

Elke sessie wordt zowel hybride als lokaal aangeboden. Voor het onsite volgen van het PRVU is er een verplichte inschrijving via de website. Elke vergadering wordt naar goede gewoonte afgesloten met een receptie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze activiteit een belangrijke rol speelt in het onderhouden van goede, professionele en vriendschappelijke contacten. Ook dit jaar kan u opnieuw tot 3 maand na datum het PRVU uitgesteld kijken met accreditering. Het “academiseringsonderwijs” (d.w.z. de theoretische lessen van de Master na Master opleiding voor de 1ste en 2de jaar ASO’s) vindt plaats in de namiddag, telkens op dezelfde data en aan dezelfde instellingen als het PRVU.

Op onze vertrouwde website www.prvu.be kan u alle informatie terugvinden. Wij vragen u zich via deze link éénmalig te registreren. Na het doorlopen van deze registratie zal automatisch de betalingsprocedure voor inschrijving verschijnen. De bijdrage bedraagt € 200 voor erkende radiologen en € 5 voor arts-specialisten in opleiding. Op het einde van het academiejaar, in de loop van de maand augustus, zal u een attest van deelname ontvangen mits betaling van het lidgeld.

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van accreditatiepunten moet u het lidgeld betaald hebben +
of aanwezig zijn op de vergadering ;
of de livestreaming op de avond zelf volgen ;
of binnen de drie maanden na de uitzending uitgesteld kijken (accreditatiepunten bij uitgesteld kijken worden toegekend aan het einde van deze periode).

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen tijdens het nieuwe academiejaar.

 

Met vriendelijke collegiale groet,

 

Prof. dr. A. Snoeckx – Universiteit Antwerpen
Prof. dr. J. de Mey – Vrije Universiteit Brussel
Prof. dr. K. Verstraete – Universiteit Gent
Prof. dr. C. Van Ongeval – Katholieke Universiteit Leuven